ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ..!

prayer

ಭಗವಂತಾ, ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ತಂದೇ… ಅಂದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸು ಮಗೂ ಎಂದು-ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಜತೆ ಮಾಡಿದ.

ದೇವಾ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಚಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ.

ದೇವರೇ, ಸಂತೋಷವೇ ನನ್ನ ಬದುಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು ಎಂದೆ.
ಆಗ, ಸಂಕಟವೇ ಬದುಕಾದವರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕ.

ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಎದುರು ನಿಂತು ಸಂಪತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ.
`ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯಬೇಕು ಕಂದಾ’ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ.

ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಾರದೆ?’ ಅಂದೆ
ಪರೋಪಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಖುಷಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ.

ಹೌದು, ಭಗವಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ,
ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೂ ಕಲಿಸಿಬಿಟ್ಟ….

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: